Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Pakiliste kliimaprobleemide lahendamine
Praegune staatus: Kogumine kestab
Tähtaeg: 23/09/2020
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2019)000015
Registreerimise kuupäev: 23/09/2019
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 27/09/2019
Toeta
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: KOMISJONI OTSUS
Sisu: Me kutsume Euroopa Komisjoni üles tugevdama tegevust pakiliste kliimaprobleemide lahendamiseks, et kliima soojenemine ei ületaks 1,5 °C. Selleks tuleb seada ambitsioonikamad kliimaeesmärgid ja kliimameetmeid rahaliselt toetada.
Peamised eesmärgid: ELil tuleb täpsustada Pariisi kokkuleppe kohaseid eesmärke (riiklikult kindlaksmääratud panust), et 2030. aastaks vähendataks kasvuhoonegaaside heitkogust 80% võrra ja 2035. aastaks saavutataks CO2-neutraalsus, ning sellest lähtudes muuta Euroopa kliimaalaseid õigusakte. Rakendada tuleb ELi mehhanism, millega korrigeeritakse imporditavate kaupadega seotud süsinikdioksiidiheite maksustamist. Vabakaubanduslepingut ei tohiks sõlmida ühegi partnerriigiga, kes ei kavatse täita kliimameetmete programmi „Climate Action Tracker“, et piirata kliima soojenemist 1,5 °C. ELil tuleks koostada tasuta õppematerjalid kliimamuutuste mõju kohta, mida liikmesriigid saaksid kasutada oma õppekavades.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: ELTLi artikkel 3, ELTLi artikkel 11, ELTLi artikkel 165, ELTLi artikkel 166, ELTLi artikkel 173, ELTLi artikkel 191 jj
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: Thomas EITZENBERGER - eci@fridaysforfuture.org
 • Asendaja: Astrid Cecilie BUDOLFSEN - astrid@budolfsen.dk
 • Teised liikmed: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
Lisa: Muud keeled: EN
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  23/09/2019
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
 4. Esitatud
 5. Vastatud