Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Indsats til afhjælpning af klimakrisen
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 23/09/2020
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2019)000015
Registreringsdato: 23/09/2019
Oversættelse offentliggjort den: 27/09/2019
Støt
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at styrke indsatsen i forbindelse med klimakrisen i overensstemmelse med målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til 1,5°. Dette omfatter mere ambitiøse klimamål og øget finansiel støtte til klimaindsatsen.
Vigtigste målsætninger: EU skal justere sine mål (NDC) i henhold til Parisaftalen til en reduktion af drivhusgasemissionerne på 80 % i 2030 med henblik på at nå en nettoudledning på 0 i 2035 og justere europæisk klimalovgivning i overensstemmelse hermed. Der skal gennemføres en CO2-grænsetilpasning. EU må ikke undertegne nogen frihandelsaftaler med partnerlande, som ikke følger en kurs, der er kompatibel med målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5° i henhold til Climate Action Tracker. EU skal udarbejde gratis uddannelsesmateriale til alle medlemsstaternes læseplaner vedrørende virkningerne af klimaændringer.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: TEUF artikel 3, 11, 165, 166, 173 og 191 ff.
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Thomas EITZENBERGER - eci@fridaysforfuture.org
 • Stedfortræder: Astrid Cecilie BUDOLFSEN - astrid@budolfsen.dk
 • Øvrige medlemmer: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
Bilag: Andre tilgængelige sprog: EN
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Initiativets forløb

 1. Registreret
  23/09/2019
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret