Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

 • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Opatření řešící klimatickou krizi
Aktuální status: Probíhá sběr
Lhůta: 23/09/2020
Registrační číslo Komise: ECI(2019)000015
Datum registrace: 23/09/2019
Datum zveřejnění tohoto překladu: 27/09/2019
Podpořit
Jazyk registrace: EN / Další jazykové verze: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutí Komise o registraci navrhované občanské iniciativy: ROZHODNUTÍ KOMISE
Téma: Vyzýváme Evropskou komisi, aby posílila opatření řešící klimatickou krizi, jejichž pomocí bude dodržen limit růstu teploty na úrovni 1,5°. To znamená ambicióznější cíle v oblasti klimatu a finanční podporu opatření v této oblasti.
Hlavní cíle: EU přizpůsobí své cíle (vnitrostátně stanovené příspěvky) podle Pařížské dohody tak, aby se emise skleníkových plynů snížily do roku 2030 o 80 % a aby bylo do roku 2035 dosaženo nulové bilance těchto emisí, a aby odpovídajícím způsobem upravila evropské právní předpisy v oblasti klimatu. V EU se zavede pohraniční mechanismus kompenzačních opatření v souvislosti s uhlíkem. Nesmí být podepsána žádná smlouva o volném obchodu s partnerskými zeměmi, které se nebudou řídit opatřeními směřujícími k dodržení limitu 1,5° podle monitoru pro opatření v oblasti klimatu (Climate Action Tracker). EU vytvoří bezplatné vzdělávací materiály o dopadech změny klimatu pro učební osnovy všech členských států.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Článek 3 SFEU, článek 11 SFEU, článek 165 SFEU, článek 166 SFEU, článek 173 SFEU, článek 191 a násl. SFEU
Organizátoři / Členové výboru občanů:
 • Zástupce/zástupkyně: Thomas EITZENBERGER - eci@fridaysforfuture.org
 • Náhradník/náhradnice: Astrid Cecilie BUDOLFSEN - astrid@budolfsen.dk
 • Ostatní členové: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
Internetové stránky: https://eci.fridaysforfuture.org
Příloha: Další jazykové verze: EN
Návrh právního aktu:
Zdroje finančních prostředků a podpory:

Vývoj iniciativy

 1. Registrováno
  23/09/2019
 2. Probíhá sběr
 3. Sběr prohlášení ukončen
 4. Předloženo
 5. Vydáno vyjádření