Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Действия във връзка с извънредната ситуация в областта на климата
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 23/09/2020
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2019)000015
Дата на регистрация: 23/09/2019
Дата на публикуване на този превод: 27/09/2019
Подкрепа
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Призоваваме Европейската комисия да засили действията във връзка с извънредната ситуация в областта на климата предвид ограничението на глобалното затопляне от 1,5°С. Това означава да бъдат поставени по-амбициозни цели по отношение на климата и да бъде увеличена финансовата подкрепа за действия за борба с изменението на климата.
Основни цели: ЕС трябва да промени целите си (НОП) съгласно Парижкото споразумение така, че да се постигне намаление с 80 % на емисиите на парникови газове до 2030 г. и тези емисии да се премахнат изцяло до 2035 г., както и да измени европейското законодателство в областта на климата в съответствие с това. Трябва да бъде въведена корекция на въглеродните емисии на границите на ЕС. Не трябва да се подписват договори за свободна търговия с партньорски държави, които според Climate Action Tracker не следват траектория, съвместима със съблюдаването на ограничението на глобалното затопляне от 1,5°С. ЕС трябва да създаде безплатни образователни материали за учебните програми на всички държави членки относно последиците от изменението на климата.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: членове 3, 11, 165, 166, 173 и член 191 и сл. от ДФЕС
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Thomas EITZENBERGER - eci@fridaysforfuture.org
 • Заместник: Astrid Cecilie BUDOLFSEN - astrid@budolfsen.dk
 • Други членове: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
Приложение: Други достъпни езици: EN
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  23/09/2019
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор