Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Stryp korruptionen i EU vid källan – inga medel till länder med ett ineffektivt domstolsväsende
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 12/09/2020
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000014
Registreringsdatum: 12/09/2019
Översättningen publicerad den: 20/11/2019
Skriv på
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Fastställ ett automatiskt stopp för utbetalningar från struktur- och sammanhållningsfonderna till nya EU-länder i 10 år efter anslutningen tills övervakningen av deras domstolsväsende har upphört.
Viktigaste mål: Gällande EU-lagstiftning ger olämpligt tolkningsutrymme. Under vissa omständigheter kan korruptionen i den politiska eliten i nya medlemsländer gynna andra länder i EU, och det relativa begreppet ”tillfällig” kan förlängas i oändlighet. Genom en strikt tidsram undviker man direkt och indirekt motivation för korruption i EU-länderna. Ett exempel är den ineffektiva övervakningsmekanismen för Bulgarien och Rumänien.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artiklarna 212 och 83.
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Veneta Konstantinova MAGISTRELLI - venetamagistrelli@gmail.com
 • Ersättare: Dobrinka Ruseva MOSKOVA - moskovadobrinka0@gmail.com
 • Övriga medlemmar: Ivan Doychev STANCHEV, Yanko Iliev ILIEV, Denis Kostova VASILEVA, Krassimir Nechov GUEROVSKI (12/09/2019 - 19/11/2019), Pepa Ivanova KARADELEVA, Nikolay Tzvetanov TOMOV (AS OF 19/11/2019)
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  12/09/2019
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat