Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Zastavme korupciu v Európe už v zárodku neposkytnutím finančných prostriedkov krajinám, ktorých súdnictvo je aj po uplynutí lehoty neefektívne
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 12/09/2020
Komisné registračné číslo: ECI(2019)000014
Dátum registrácie: 12/09/2019
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 20/11/2019
Podporiť
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Stanoviť lehotu desať rokov po pristúpení, v rámci ktorej bude možné uplatňovať automatické moratórium na platby zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre novopristúpenú krajinu, kým sa nezruší mechanizmus na monitorovanie súdnictva.
Hlavné ciele: Súčasný právny poriadok EÚ umožňuje nenáležitý výklad. Za určitých podmienok by sa korupcia medzi politickými elitami v novopristúpených krajinách mohla ukázať ako prospešná pre iné krajiny v Únii a používanie relatívneho pojmu „dočasný“ sa môže predlžovať na dobu neurčitú. Stanovenie prísneho časového rámca zabraňuje priamej a nepriamej motivácii ku korupcii v členských štátoch EÚ. Jedným z takýchto príkladov je neefektívnosť existujúceho monitorovacieho mechanizmu v prípade Bulharska a Rumunska.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 212, článok 83.
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Veneta Konstantinova MAGISTRELLI - venetamagistrelli@gmail.com
 • Náhradník: Dobrinka Ruseva MOSKOVA - moskovadobrinka0@gmail.com
 • Ďalší členovia: Ivan Doychev STANCHEV, Yanko Iliev ILIEV, Denis Kostova VASILEVA, Krassimir Nechov GUEROVSKI (12/09/2019 - 19/11/2019), Pepa Ivanova KARADELEVA, Nikolay Tzvetanov TOMOV (AS OF 19/11/2019)
Webová lokalita: http://stop-corruption.eu/
Príloha:
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  12/09/2019
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie