Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

 • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Stop cauzelor profunde aflate la originea corupției în Europa, prin tăierea fondurilor acordate țărilor care nu dispun de un sistem judiciar eficient după expirarea termenului acordat
Statutul actual: Colectare în curs
Termen limită: 12/09/2020
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2019)000014
Data înregistrării: 12/09/2019
Data publicării acestei traduceri: 20/11/2019
Susțineți
Înregistrată în limba: EN / Alte versiuni lingvistice: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decizia Comisiei privind înregistrarea propunerii de inițiativă cetățenească: DECIZIA COMISIEI
Obiect: Impunerea unui termen strict de 10 ani după aderare pentru un moratoriu automat referitor la plățile din fondurile structurale și de coeziune către țările care au aderat recent la UE, până când sistemul lor judiciar nu mai face obiectul mecanismului de monitorizare.
Obiective principale: Codul juridic actual al UE permite o interpretare necorespunzătoare. În anumite condiții, corupția în rândul elitelor politice din țările care au aderat recent s-ar putea dovedi benefică pentru alte țări din Uniune, iar termenul „temporar”, care este o noțiune relativă, s-ar putea extinde pe o perioadă de timp nelimitată. Stabilirea unui calendar strict evită orice motivație directă și indirectă de a comite acte de corupție în statele membre ale UE. Un astfel de exemplu este ineficiența mecanismului de monitorizare existent în cazul Bulgariei și al României.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Articolul 212, articolul 83.
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
 • Reprezentant: Veneta Konstantinova MAGISTRELLI - venetamagistrelli@gmail.com
 • Supleant: Dobrinka Ruseva MOSKOVA - moskovadobrinka0@gmail.com
 • Alţi membri: Ivan Doychev STANCHEV, Yanko Iliev ILIEV, Denis Kostova VASILEVA, Krassimir Nechov GUEROVSKI (12/09/2019 - 19/11/2019), Pepa Ivanova KARADELEVA, Nikolay Tzvetanov TOMOV (AS OF 19/11/2019)
Anexă:
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare:

Evoluţie

 1. Înregistrată
  12/09/2019
 2. Colectare în curs
 3. Colectare încheiată
 4. Prezentată
 5. Răspuns primit