Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Wyeliminować przyczyny korupcji w Europie: kraje z nieefektywnym sądownictwem po upływie terminu nie dostaną pieniędzy
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 12/09/2020
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2019)000014
Data rejestracji: 12/09/2019
Data publikacji tego tłumaczenia: 20/11/2019
Poprzyj
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Wprowadzenie stałego terminu wynoszącego 10 lat od przystąpienia na automatyczne zawieszenie płatności z funduszy strukturalnych i spójności dla krajów, które niedawno przystąpiły, do momentu zniesienia monitorowania ich systemów sądownictwa.
Główne cele: Obecne ramy prawne UE pozwalają na interpretację mogącą prowadzić do nadużyć. W niektórych okolicznościach korupcja wśród elit politycznych w krajach, które niedawno przystąpiły, może okazać się korzystna dla innych krajów w Unii, a względne pojęcie „tymczasowe” może się rozciągnąć na czas nieokreślony. Ustanowienie ścisłych ram czasowych pozwoli uniknąć bezpośredniej i pośredniej motywacji do korupcji w państwach członkowskich UE. Jednym z takich przykładów jest nieefektywność istniejącego mechanizmu monitorowania w przypadku Bułgarii i Rumunii.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 212, art. 83.
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Veneta Konstantinova MAGISTRELLI - venetamagistrelli@gmail.com
 • Zastępca: Dobrinka Ruseva MOSKOVA - moskovadobrinka0@gmail.com
 • Inni członkowie: Ivan Doychev STANCHEV, Yanko Iliev ILIEV, Denis Kostova VASILEVA, Krassimir Nechov GUEROVSKI (12/09/2019 - 19/11/2019), Pepa Ivanova KARADELEVA, Nikolay Tzvetanov TOMOV (AS OF 19/11/2019)
Strona internetowa: http://stop-corruption.eu/
Załącznik:
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  12/09/2019
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono