Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Inwaqqfu l-korruzzjoni fl-Ewropa mill-għeruq tagħha, billi naqtgħu l-fondi għall-pajjiżi b’ġudikatura ineffiċjenti wara l-iskadenza
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 12/09/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000014
Data tar-reġistrazzjoni: 12/09/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 20/11/2019
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Agħti mandat lil kumpanija 10 snin wara l-iskadenza tal-adeżjoni għal moratorju awtomatiku fuq pagamenti ta’ fondi strutturali u ta’ koeżjoni għal pajjiż ġdid, sakemm jitneħħa l-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ mill-ġudikatura.
Għanijiet ewlenin: Il-kodiċi legali attwali tal-UE jippermetti interpretazzjoni indebita. Taħt ċerti kundizzjonijiet, il-korruzzjoni fost l-eliti politiċi f’pajjiżi ġodda tista’ tkun benefika għal pajjiżi oħrajn fl-Unjoni, u l-kunċett relattiv "temporanju" jista’ jiġġebbed b’mod indefinit. L-iffissar ta’ perjodu ta’ żmien strett jevita motivazzjoni diretta u indiretta għall-korruzzjoni fl-Istati Membri tal-UE. Eżempju ta’ dan huwa l-ineffiċjenza tal-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ eżistenti fil-każ tal-Bulgarija u tar-Rumanija.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Artikolu 212, Artikolu 83.
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Veneta Konstantinova MAGISTRELLI - venetamagistrelli@gmail.com
 • Sostitut: Dobrinka Ruseva MOSKOVA - moskovadobrinka0@gmail.com
 • Membri oħrajn: Ivan Doychev STANCHEV, Yanko Iliev ILIEV, Denis Kostova VASILEVA, Krassimir Nechov GUEROVSKI (12/09/2019 - 19/11/2019), Pepa Ivanova KARADELEVA, Nikolay Tzvetanov TOMOV (AS OF 19/11/2019)
Anness:
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  12/09/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba