Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

 • RSS
Atsakomybės apribojimas. Už šio puslapio turinį atsakingi tik iniciatyvų organizatoriai. Tekstuose išreikšta tik autorių, bet jokiu būdu ne Europos Komisijos nuomonė. Komisija už pateiktos informacijos naudojimą neatsako.
Pavadinimas: Išraukime korupciją su šaknimis – nutraukime paramą valstybėms, kurių teisminės institucijos po nustatyto termino liks neveiksmingos
Dabartinis statusas: Renkami pritarimo pareiškimai
Terminas: 12/09/2020
Komisijos registracijos numeris: ECI(2019)000014
Registracijos data: 12/09/2019
Šio vertimo paskelbimo data: 25/11/2019
Pritarti
Registracijos kalba: EN / Kitos kalbos: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijos sprendimas dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos: KOMISIJOS SPRENDIMAS
Dalykas: Nustatyti griežtą 10 metų po įstojimo į ES terminą, po kurio naujai ES valstybei narei būtų automatiškai sustabdomos išmokos iš struktūrinių ir sanglaudos fondų iki jos teisminėms institucijoms bus taikomas stebėsenos mechanizmas.
Pagrindiniai tikslai: Dabartinis ES teisės kodeksas gali būti netinkamai aiškinamas. Tam tikromis aplinkybėmis naujų ES valstybių narių politinio elito korupcija gali būti naudinga kitoms Sąjungos valstybėms narėms, o reliatyvi sąvoka „laikinas“ gali būti ištęsiama iki begalybės. Nustačius griežtą terminą korupcija ES valstybėse narėse būtų nebeskatinama nei tiesiogiai, nei netiesiogiai. Padėtis Bulgarijoje ir Rumunijoje yra vienas iš neveiksmingo dabartinio stebėsenos mechanizmo pavyzdžių.
Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis siūlomai iniciatyvai: 212 ir 83 straipsniai.
Organizatoriai/Piliečių komiteto nariai:
 • Atstovas: Veneta Konstantinova MAGISTRELLI - venetamagistrelli@gmail.com
 • Pavaduotojas: Dobrinka Ruseva MOSKOVA - moskovadobrinka0@gmail.com
 • Kiti nariai: Ivan Doychev STANCHEV, Yanko Iliev ILIEV, Denis Kostova VASILEVA, Krassimir Nechov GUEROVSKI (12/09/2019 - 19/11/2019), Pepa Ivanova KARADELEVA, Nikolay Tzvetanov TOMOV (AS OF 19/11/2019)
Interneto svetainė: http://stop-corruption.eu/
Priedas:
Teisės akto projektas:
Paramos ir finansavimo šaltiniai:

Iniciatyvos etapai

 1. Įregistruota
  12/09/2019
 2. Renkami pritarimo pareiškimai
 3. Pritarimo pareiškimų rinkimas baigtas
 4. Pateikta
 5. Atsakyta