Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Cosc a chur le bunchúis éillithe san Eoraip trí stop a chur, tar éis an spriocdháta, leis an maoiniú a thugtar do thíortha ina bhfuil breithiúna neamhéifeachtúla
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 12/09/2020
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2019)000014
Dáta clárúcháin: 12/09/2019
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 20/11/2019
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Spriocdháta daingean 10 mbliana tar éis aontachais a shainordú i dtaca le moratóir maidir le cistí struchtúrtha agus comhtháthaithe a íoc le tíortha a tháinig isteach san Aontas le déanaí, go dtí go gcuirfear deireadh leis an sásra monatóireachta ar a mbreithiúna.
Príomhchuspóirí: Is féidir an bhrí mhíchuí a bhaint as cód dlíthiúil reatha an Aontais. Faoi choinníollacha áirithe, d’fhéadfadh an t-éilliú idir scothaicmí polaitiúla i dtíortha a tháinig isteach san Aontas Eorpach le déanaí dul chun tairbhe do thíortha eile san Aontas, agus d’fhéadfaí an coincheap "tréimhse shealadach" a shíniú ar feadh tréimhse éiginnte. Trí achar ama docht a shocrú, seachnófar spreagadh díreach agus indíreach éillithe i mBallstáit an Aontais. Sampla de sin is ea neamhéifeachtúlacht an tsásra monatóireachta reatha i gcás na Bulgáire agus na Rómáine.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Airteagal 212, Airteagal 83.
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Veneta Konstantinova MAGISTRELLI - venetamagistrelli@gmail.com
 • Ionadaí malartach: Dobrinka Ruseva MOSKOVA - moskovadobrinka0@gmail.com
 • Baill eile: Ivan Doychev STANCHEV, Yanko Iliev ILIEV, Denis Kostova VASILEVA, Krassimir Nechov GUEROVSKI (12/09/2019 - 19/11/2019), Pepa Ivanova KARADELEVA, Nikolay Tzvetanov TOMOV (AS OF 19/11/2019)
Suíomh gréasáin: http://stop-corruption.eu/
Iarscríbhinn:
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  12/09/2019
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha