Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Да се изкорени корупцията в Европа, като се спре отпускането на евросредства за държавите с неефективна съдебна система след определен срок
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 12/09/2020
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2019)000014
Дата на регистрация: 12/09/2019
Дата на публикуване на този превод: 20/11/2019
Подкрепа
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Въвеждане на категоричен 10-годишен срок след присъединяването, след което да се налага автоматичен мораториум върху плащанията по линия на структурните и кохезионните фондове в полза на новоприсъединила се държава, докато механизмът за наблюдение спре да се прилага, спрямо нейната съдебна система.
Основни цели: Настоящият правен кодекс на ЕС дава възможност за неправилно тълкуване. При определени условия корупцията сред политическия елит в новоприсъединилите се държави може да се окаже от полза за други държави в Съюза и относителното понятие „временно“ да се прилага до безкрай. С определянето на строги срокове се избягват прякото и непрякото стимулиране на корупцията в държавите - членки на ЕС. Пример за това е неефикасността на съществуващия механизъм за наблюдение по отношение на България и Румъния.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Членове 83 и 212 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Veneta Konstantinova MAGISTRELLI - venetamagistrelli@gmail.com
 • Заместник: Dobrinka Ruseva MOSKOVA - moskovadobrinka0@gmail.com
 • Други членове: Ivan Doychev STANCHEV, Yanko Iliev ILIEV, Denis Kostova VASILEVA, Krassimir Nechov GUEROVSKI (12/09/2019 - 19/11/2019), Pepa Ivanova KARADELEVA, Nikolay Tzvetanov TOMOV (AS OF 19/11/2019)
Уебсайт: http://stop-corruption.eu/
Приложение:
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  12/09/2019
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор