Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Odla vetenskapliga framsteg: grödor gör skillnad!
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 25/07/2020
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000012
Registreringsdatum: 25/07/2019
Översättningen publicerad den: 30/09/2019
Skriv på
Registreringsspråk: EN / Andra språk: DA DE EN FI FR GA IT MT NL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Direktiv 2001/18/EG är föråldrat. Som studenter i biovetenskap anser vi att det är viktigt att se över den nuvarande mekanismen för undantag enligt direktivet för att ta hänsyn till nya växtodlingstekniker (NPBT).
Viktigaste mål: Vi begär mer rättslig klarhet och ytterligare definitioner. Vårt mål är att underlätta tillståndsförfarandena för produkter som tagits fram genom NPBT och som endast har naturligt förekommande egenskaper. Syftet är att förbättra de vetenskapliga framstegen i EU och samtidigt skydda människors och djurs hälsa och miljön.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artikel 114 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Lavinia SCUDIERO - scudiero.growscientificprogress@outlook.com
 • Ersättare: Martina HELMLINGER - Helmlinger.growscientificprogress@outlook.com
 • Övriga medlemmar: Lilli Marie SCHÜTZ, Theodorus Ferdinand BAKKER, Miltiadis ROIDIS, Miguel CORREIA CASTILLO LEITAO, Eva BATALLER PERELLÓ
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  25/07/2019
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat