Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Inkabbru l-progress xjentifiku: l-għelejjel huma importanti!
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 25/07/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000012
Data tar-reġistrazzjoni: 25/07/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 30/09/2019
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: DA DE EN FI FR GA IT MT NL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Id-Direttiva 2001/18/KE hija antikwata. Aħna bħala studenti tax-Xjenzi tal-Ħajja nqisu li huwa importanti li nirrevedu l-mekkaniżmu ta’ eżenzjoni attwali stipulat fid-Direttiva, fir-rigward ta’ tekniki ġodda tat-tnissil tal-pjanti (NPBTs).
Għanijiet ewlenin: Speċifikament qed nitolbu aktar ċarezza legali u aktar definizzjonijiet. L-objettiv tagħna huwa li niffaċilitaw il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni għal dawk il-prodotti miksuba permezz ta’ NPBTs, li jkun fihom karatteristiċi naturali eżistenti biss. L-għan huwa li jitjieb il-progress xjentifiku fl-Unjoni Ewropea filwaqt li jiġu protetti s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: L-Artikolu 114 tat-TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Lavinia SCUDIERO - scudiero.growscientificprogress@outlook.com
 • Sostitut: Martina HELMLINGER - Helmlinger.growscientificprogress@outlook.com
 • Membri oħrajn: Lilli Marie SCHÜTZ, Theodorus Ferdinand BAKKER, Miltiadis ROIDIS, Miguel CORREIA CASTILLO LEITAO, Eva BATALLER PERELLÓ
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  25/07/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba