Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Dul chun cinn san eolaíocht a chothú: an-tábhacht leis na barra!
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 25/07/2020
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2019)000012
Dáta clárúcháin: 25/07/2019
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 30/09/2019
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: DA DE EN FI FR GA IT MT NL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Tá Treoir 2001/18/CE as dáta. Is éard a mheasaimidne, mic léinn in Eolaíochtaí na Beatha, go bhfuil sé tábhachtach athbhreithniú a dhéanamh ar an sásra díolúine atá leagtha síos sa Treoir, maidir le teicnící nua póraithe plandaí (TNPPanna).
Príomhchuspóirí: Is éard a éilímid go sonrach go mbeidh tuilleadh soiléireachta dlí agus tuilleadh sainmhínithe ann. Is é an cuspóir atá againn an nós imeachta údarúcháin maidir leis na táirgí a fhaightear leis na TNPPanna nach bhfuil acu ach tréithe atá ann go nádúrtha. An aidhm atá ann, feabhas a chur ar an dul chun cinn eolaíoch san Aontas Eorpach agus sláinte na ndaoine, sláinte na n-ainmhithe agus an comhshaol a chosaint san am céanna.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Airteagal 114 CFAE
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Lavinia SCUDIERO - scudiero.growscientificprogress@outlook.com
 • Ionadaí malartach: Martina HELMLINGER - Helmlinger.growscientificprogress@outlook.com
 • Baill eile: Lilli Marie SCHÜTZ, Theodorus Ferdinand BAKKER, Miltiadis ROIDIS, Miguel CORREIA CASTILLO LEITAO, Eva BATALLER PERELLÓ
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  25/07/2019
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha