Navigation path

Inicio Contacto Mapa del sitio

Acerca de la Iniciativa Ciudadana Europea

Buscar una iniciativa

Organizar una iniciativa

Más información

 • RSS
Cláusula de exención de responsabilidad: El contenido de esta página es responsabilidad exclusiva de los organizadores de las iniciativas. El texto refleja únicamente la opinión de sus autores y no los puntos de vista de la Comisión Europea. La Comisión no es responsable del uso que se pueda hacer de la información.
Título: Dul chun cinn san eolaíocht a chothú: an-tábhacht leis na barra!
Situación actual: Recogida en curso
Plazo: 25/07/2020
Número de registro de la Comisión: ECI(2019)000012
Fecha de registro: 25/07/2019
Fecha de publicación de la presente traducción: 30/09/2019
Apoyar
Lengua de registro: EN / Otras lenguas disponibles: DA DE EN FI FR GA IT MT NL SV
Decisión de la Comisión sobre el registro de la iniciativa ciudadana propuesta: DECISIÓN DE LA COMISIÓN
Objeto: Tá Treoir 2001/18/CE as dáta. Is éard a mheasaimidne, mic léinn in Eolaíochtaí na Beatha, go bhfuil sé tábhachtach athbhreithniú a dhéanamh ar an sásra díolúine atá leagtha síos sa Treoir, maidir le teicnící nua póraithe plandaí (TNPPanna).
Objetivos principales: Is éard a éilímid go sonrach go mbeidh tuilleadh soiléireachta dlí agus tuilleadh sainmhínithe ann. Is é an cuspóir atá againn an nós imeachta údarúcháin maidir leis na táirgí a fhaightear leis na TNPPanna nach bhfuil acu ach tréithe atá ann go nádúrtha. An aidhm atá ann, feabhas a chur ar an dul chun cinn eolaíoch san Aontas Eorpach agus sláinte na ndaoine, sláinte na n-ainmhithe agus an comhshaol a chosaint san am céanna.
Disposiciones de los Tratados que los organizadores consideran pertinentes: Airteagal 114 CFAE
Organizadores / Miembros del comité de ciudadanos:
 • Representante: Lavinia SCUDIERO - scudiero.growscientificprogress@outlook.com
 • Sustituto: Martina HELMLINGER - Helmlinger.growscientificprogress@outlook.com
 • Otros miembros: Lilli Marie SCHÜTZ, Theodorus Ferdinand BAKKER, Miltiadis ROIDIS, Miguel CORREIA CASTILLO LEITAO, Eva BATALLER PERELLÓ
Fuentes de financiación y apoyo:

Avance de la iniciativa

 1. Registrada el
  25/07/2019
 2. Recogida en curso
 3. Recogida cerrada
 4. Presentada
 5. Atendida