Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Dyrk videnskabelige fremskridt — afgrøderne gør en forskel!
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 25/07/2020
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2019)000012
Registreringsdato: 25/07/2019
Oversættelse offentliggjort den: 30/09/2019
Støt
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: DA DE EN FI FR GA IT MT NL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Direktiv 2001/18/EF er forældet. Som studerende inden for biovidenskab anser vi det for vigtigt at revidere den nuværende fritagelsesmekanisme, der er fastsat i direktivet med hensyn til nye planteforædlingsteknikker.
Vigtigste målsætninger: Vi efterspørger navnlig mere juridisk klarhed og yderligere definitioner. Vores mål er at lette godkendelsesproceduren for de produkter, der fremstilles ved hjælp af nye planteforædlingsteknikker, og som kun har naturligt forekommende egenskaber. Formålet er at forbedre den videnskabelige udvikling i Den Europæiske Union og samtidig beskytte menneskers og dyrs sundhed og miljøet.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 114 i TEUF
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Lavinia SCUDIERO - scudiero.growscientificprogress@outlook.com
 • Stedfortræder: Martina HELMLINGER - Helmlinger.growscientificprogress@outlook.com
 • Øvrige medlemmer: Lilli Marie SCHÜTZ, Theodorus Ferdinand BAKKER, Miltiadis ROIDIS, Miguel CORREIA CASTILLO LEITAO, Eva BATALLER PERELLÓ
Støtte- og finansieringskilder:

Initiativets forløb

 1. Registreret
  25/07/2019
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret