Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Cena uhlíka na boj proti zmene klímy
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 22/07/2020
Komisné registračné číslo: ECI(2019)000011
Dátum registrácie: 22/07/2019
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 22/07/2019
Podporiť
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Žiadame Európsku komisiu, aby predložila návrh právnych predpisov EÚ s cieľom odrádzať od spotreby fosílnych palív, podporovať šetrenie energie a využívanie obnoviteľných zdrojov na boj proti globálnemu otepľovaniu a obmedzenie zvyšovania teploty na 1,5° C.
Hlavné ciele: Náš návrh zavádza minimálnu cenu emisií CO2 vo výške od 50 EUR za tonu CO2 v roku 2020 až po 100 EUR do roku 2025. Návrhom sa zároveň zruší súčasný systém bezodplatných kvót pre znečisťovateľov životného prostredia v EÚ a zavedie sa mechanizmus kompenzácie na hraniciach pre dovoz z tretích krajín tak, aby sa kompenzovali nižšie ceny emisií CO2 vo vyvážajúcej krajine. Vyššie príjmy plynúce z ceny uhlíka budú určené na účely európskych politík, ktoré podporujú šetrenie energie a využívanie obnoviteľných zdrojov, a na zníženie zdanenia nižších príjmov.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 192 ods. 1 a 2 ZFEÚ
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Marco CAPPATO - virginia.fiume@gmail.com
 • Náhradník: Monica FRASSONI - monica.frassoni@europeangreens.eu
 • Ďalší členovia: Spyros PSYCHAS, Mirko HÄNEL, Ana Luisa FERNANDO, Ioana IONEL, Claudia BASTA
Webová lokalita: stopglobalwarming.eu
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  22/07/2019
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie