Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Prezz għall-karbonju biex niġġieldu t-tibdil fil-klima
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 22/07/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000011
Data tar-reġistrazzjoni: 22/07/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 22/07/2019
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Aħna nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi leġiżlazzjoni tal-UE li tiskoraġġixxi l-konsum tal-fjuwil fossili, tħeġġeġ l-iffrankar tal-enerġija u l-użu ta’ sorsi rinnovabbli biex niġġieldu t-tisħin globali u nillimitaw iż-żieda fit-temperatura għal 1,5°C.
Għanijiet ewlenin: Il-proposta tagħna tintroduċi prezz minimu għall-emissjonijiet tas-C02, li jibda b’EUR 50 għal kull tunnellata ta’ CO2 mill-2020 u li jitla’ sa EUR 100 sal-2025. Fl-istess ħin, il-proposta għandha tneħħi s-sistema eżistenti ta’ kwoti bla ħlas għal min iniġġes fl-UE u tintroduċi mekkaniżmu ta’ aġġustament fil-fruntiera fuq importazzjonijiet mhux mill-UE, b’tali mod li tikkumpensa għall-ipprezzar aktar baxx tal-emissjonijiet tas-CO2 fil-pajjiż esportatur. Id-dħul ogħla li jiġi mill-ipprezzar tal-karbonju għandu jiġi allokat għall-politiki Ewropej li jappoġġjaw l-iffrankar tal-enerġija u l-użu ta’ sorsi rinnovabbli, u għat-tnaqqis tat-tassazzjoni fuq introjti aktar baxxi.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: L-Artikolu 192(1)(2) tas-TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Marco CAPPATO - virginia.fiume@gmail.com
 • Sostitut: Monica FRASSONI - monica.frassoni@europeangreens.eu
 • Membri oħrajn: Spyros PSYCHAS, Mirko HÄNEL, Ana Luisa FERNANDO, Ioana IONEL, Claudia BASTA
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: EN
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  22/07/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba