Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: “Oglekļa cenas noteikšana cīņā pret klimata pārmaiņām”
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 22/07/2020
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000011
Reģistrācijas datums: 22/07/2019
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 22/07/2019
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: “Mēs aicinām Eiropas Komisiju ierosināt ES tiesību aktus, kas atturētu no fosilā kurināmā patēriņa un veicinātu energotaupību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, lai cīnītos pret globālo sasilšanu un ierobežotu temperatūras pieaugumu līdz 1,5 °C.”
Galvenie mērķi: “Mūsu priekšlikums paredz ieviest minimālo cenu par CO2 emisijām no 50 EUR par tonnu CO2 2020. gadā līdz 100 EUR 2025. gadā. Tajā pašā laikā ar priekšlikumu atceļ pašreizējo sistēmu, kurā kvotas ES piesārņotājiem tiek piešķirtas bez maksas, un ievieš trešo valstu importam piemērojamu robežpielāgošanas mehānismu, lai kompensētu zemākas cenas par CO2 emisijām eksportētājvalstī. Oglekļa cenas noteikšanas rezultātā palielināsies ieņēmumi, un tie jāpiešķir Eiropas rīcībpolitikām, kuras atbalsta energotaupību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, un nodokļu samazināšanai iedzīvotājiem ar mazākiem ienākumiem.”
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD192. panta 1. punkta 2) apakšpunkts
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Marco CAPPATO - virginia.fiume@gmail.com
 • Vietnieks: Monica FRASSONI - monica.frassoni@europeangreens.eu
 • Citi locekļi: Spyros PSYCHAS, Mirko HÄNEL, Ana Luisa FERNANDO, Ioana IONEL, Claudia BASTA
Tīmekļa vietne: stopglobalwarming.eu
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  22/07/2019
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts