Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Cijenom ugljika protiv klimatskih promjena
Aktualni status: Prikupljanje u tijeku
Rok: 22/07/2020
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2019)000011
Datum registriranja: 22/07/2019
Datum objave prijevoda 22/07/2019
Podupirem
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odluka Komisije o registraciji predložene građanske inicijative: ODLUKA KOMISIJE
Predmet: Tražimo od Europske komisije da predloži zakonodavni akt kojim će se potaknuti smanjenje potrošnje fosilnih goriva, štednja energije i upotreba obnovljivih izvora energije radi borbe protiv globalnog zatopljenja i ograničavanja porasta temperature na 1,5 °C.
Glavni ciljevi: Predlažemo uvođenje najniže cijene za emisije CO2, od 50 EUR po toni CO2 u 2020. do 100 EUR po toni u 2025. Predlažemo i ukidanje postojećeg sustava besplatnih emisijskih jedinica za onečišćivače iz EU-a i uvođenje mehanizma granične prilagodbe koji bi se primjenjivao na uvoz iz zemalja izvan EU-a da bi se nadoknadile niže cijene emisija CO2 u zemlji izvoznici. Dodatni prihodi ostvareni određivanjem cijene ugljika iskoristili bi se za financiranje europskih mjera politike za poticanje štednje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije te za smanjenje oporezivanja nižih dohodaka.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Članak 192. stavci 1. i 2. UFEU-a
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: Marco CAPPATO - virginia.fiume@gmail.com
 • Zamjenik: Monica FRASSONI - monica.frassoni@europeangreens.eu
 • Ostali članovi: Spyros PSYCHAS, Mirko HÄNEL, Ana Luisa FERNANDO, Ioana IONEL, Claudia BASTA
Internetska stranica: stopglobalwarming.eu
Prilog: Drugi dostupni jezici: EN
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  22/07/2019
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
 4. Podnesena
 5. Komisija je odgovorila