Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

 • RSS
Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun sisältö on kokonaan kansalaisaloitteen järjestäjien vastuulla. Tekstit heijastavat ainoastaan tekijöidensä näkemyksiä eikä niitä voi millään tapaa pitää Euroopan komission näkemyksinä. Komissio ei ole vastuussa mistään tämän sivun tietojen käytöstä.
Nimi: Hiilelle hinta ilmastonmuutoksen torjumiseksi
Aloitteen tila: Kerääminen meneillään
Määräpäivä: 22/07/2020
Komission rekisteröintinumero: ECI(2019)000011
Rekisteröintipäivä: 22/07/2019
Tämän käännöksen julkaisupäivä: 22/07/2019
Anna tukesi
Rekisteröintikieli: EN / Muut kieliversiot: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komission päätös ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröimisestä: KOMISSION PÄÄTÖS
Aihe: Kehotamme Euroopan komissiota ehdottamaan EU:n lainsäädäntöä, jolla vähennetään fossiilisten polttoaineiden kulutusta ja edistetään energiansäästöä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä maapallon lämpenemisen torjumiseksi ja lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen.
Päätavoitteet: Ehdotamme, että otetaan käyttöön hiilidioksidipäästöjen vähimmäishinta, joka on alkuun 50 euroa hiilidioksiditonnia kohti vuonna 2020 ja nousee 100 euroon vuoteen 2025 mennessä. Ehdotamme myös, että samalla lakkautetaan nykyinen järjestelmä, jossa EU:n saastuttajille jaetaan maksutta päästöoikeuksia, ja otetaan käyttöön EU:n ulkopuoliseen tuontiin sovellettava rajaveromekanismi, jolla kompensoidaan viejämaan hiilidioksidipäästöjen alhaisempaa hinnoittelua. Hiilen hinnankorotuksista johtuvat lisätulot on osoitettava EU:n toimiin, joilla tuetaan energiansäästöä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä, sekä verotuksen keventämiseen alimmissa tuloluokissa.
Perussopimusten kohdat, joihin aloite järjestäjien mukaan perustuu: Sopimus Euroopan unionin toiminnasta: 192 artiklan 1 kohdan 2 alakohta
Järjestäjät / kansalaistoimikunnan jäsenet:
 • Edustaja: Marco CAPPATO - virginia.fiume@gmail.com
 • Varaedustaja: Monica FRASSONI - monica.frassoni@europeangreens.eu
 • Muut jäsenet: Spyros PSYCHAS, Mirko HÄNEL, Ana Luisa FERNANDO, Ioana IONEL, Claudia BASTA
Verkkosivusto: stopglobalwarming.eu
Liite: Muut kieliversiot: EN
Säädösluonnos:
Tuki- ja rahoituslähteet:

Aloitteen käsittelyn eteneminen

 1. Rekisteröity
  22/07/2019
 2. Kerääminen meneillään
 3. Tuenilmausten keruu päättynyt
 4. Toimitettu komissiolle ja vahvistettu
 5. Vastattu