Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Prissæt CO2 for at bekæmpe klimaforandringer
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 22/07/2020
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2019)000011
Registreringsdato: 22/07/2019
Oversættelse offentliggjort den: 22/07/2019
Støt
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Vi anmoder Europa-Kommissionen om at foreslå EU-lovgivning med henblik på at dæmpe forbruget af fossile brændstoffer, fremme energibesparelser og anvendelsen af vedvarende energikilder som led i bekæmpelsen af den globale opvarmning og begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C.
Vigtigste målsætninger: Forslaget går ud på, at der i 2020 indføres en mindstepris på CO2-udledninger på 50 EUR pr. ton CO2, der gradvist hæves til 100 EUR senest i 2025. Med forslaget ophæves samtidig den eksisterende ordning, hvor forurenere i EU tildeles gratis kvoter, og der indføres en grænsetilpasningsmekanisme for import fra lande uden for EU, så der kompenseres for eksportlandets lavere priser på CO2-udledning. Merindtægten fra CO2-prissætningen skal øremærkes til europæiske politikker, der understøtter energibesparelser og anvendelsen af vedvarende energikilder, og til skattelettelser på lavere indkomster."
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 192, stk. 1, nr. 2), i TEUF
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Marco CAPPATO - virginia.fiume@gmail.com
 • Stedfortræder: Monica FRASSONI - monica.frassoni@europeangreens.eu
 • Øvrige medlemmer: Spyros PSYCHAS, Mirko HÄNEL, Ana Luisa FERNANDO, Ioana IONEL, Claudia BASTA
Bilag: Andre tilgængelige sprog: EN
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Initiativets forløb

 1. Registreret
  22/07/2019
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret