Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Въвеждане на цена на въглеродните емисии с цел борба с изменението на климата
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 22/07/2020
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2019)000011
Дата на регистрация: 22/07/2019
Дата на публикуване на този превод: 22/07/2019
Подкрепа
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Искаме от Европейската комисия да предложи законодателство на ЕС, с което да се възпира потреблението на енергия от изкопаеми горива, да се насърчава икономията на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници с цел борба с глобалното затопляне и ограничаване на повишаването на температурата до 1,5°C.
Основни цели: С нашето предложение се въвежда минимална цена на въглеродните емисии, която започва от 50 евро на тон CO2 през 2020 г. и достига 100 евро през 2025 г. В същото време в предложението се премахва съществуващата система за безплатни квоти за емисиите на замърсителите от ЕС и се въвежда механизъм за корекция на вноса от държави извън ЕС на границите, така че да се компенсира по-ниската цена на въглеродните емисии в страната износител. По-високите приходи, произтичащи от определянето на цените на въглеродните емисии, ще се разпределят между европейските политики в подкрепа на икономията на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници, както и за намаляване на данъчното облагане на данъкоплатците с по-ниски доходи.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Член 192, параграфи 1 и 2 от ДФЕС
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Marco CAPPATO - virginia.fiume@gmail.com
 • Заместник: Monica FRASSONI - monica.frassoni@europeangreens.eu
 • Други членове: Spyros PSYCHAS, Mirko HÄNEL, Ana Luisa FERNANDO, Ioana IONEL, Claudia BASTA
Уебсайт: stopglobalwarming.eu
Приложение: Други достъпни езици: EN
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  22/07/2019
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор