Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 27/05/2020
Komisné registračné číslo: ECI(2019)000010
Dátum registrácie: 27/05/2019
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 25/06/2019
Podporiť
Jazyk registrácie: DE / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Hmyz je potrebný pre naše ekosystémy a na zabezpečenie potravy. Komisia musí prijať právne predpisy na zachovanie a skvalitnenie jeho biotopov, keďže je ukazovateľom nepoškodeného životného prostredia.
Hlavné ciele: Žiadame prijatie nasledujúcich záväzkov s cieľom preukázateľne zlepšiť prirodzené základné podmienky pre život: – zaradenie podpory biodiverzity medzi hlavné ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky, – výrazné obmedzenie používania pesticídov, zákaz škodlivých pesticídov bez výnimky a zreformovanie kritérií pre získanie povolenia na používanie pesticídov, – podpora štrukturálnej diverzity v poľnohospodárskych krajinných oblastiach, – účinné zníženie obsahu pridaných živín (napr. sústava Natura 2000), – účinné zriadenie chránených oblastí (napr. rámcová smernica o vode), – zintenzívnenie výskumu a monitorovania a tiež zlepšenie vzdelávania.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 38 a nasl., článok 43, 114, 191, 192, 289 a 291 Zmluvy o fungovaní EÚ
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Manuela RIPA - manuela.ripa@oedp.de
 • Náhradník: Clara BORASIO - clara.borasio@libero.it
 • Ďalší členovia: Marie POCHON, Nuno Miguel FORNER PEREIRA, Matthias PLUEGGE, Maria-Leonore CHRISTENSEN, Mihai Andrei STOICA
Webová lokalita: wesavebees.eu
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: DE EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  27/05/2019
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie