Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Red bierne! Beskyttelse af biodiversitet og forbedring af levesteder for insekter i Europa
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 27/05/2020
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2019)000010
Registreringsdato: 27/05/2019
Oversættelse offentliggjort den: 04/06/2019
Støt
Registreringssprog: DE / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Vi har brug for insekter af hensyn til vores økosystemer og for at garantere fødevaresikkerheden. Kommissionen er nødt til at vedtage lovgivning for at bevare og forbedre levestederne for insekter som indikatorer for et ubeskadiget miljø.
Vigtigste målsætninger: For at kunne påvise en forbedring af det naturlige grundlag for liv opfordrer vi til opstilling af obligatoriske mål: - at gøre fremme af biodiversitet til et overordnet mål for den fælles landbrugspolitik - at skære markant ned på brugen af pesticider, forbyde skadelige pesticider uden undtagelse og revidere kriterierne for støtteberettigelse - at fremme den strukturelle mangfoldighed i landbrugslandskabet - at sikre en reel nedbringelse af næringsstoftilførslen (f.eks. Natura 2000) - at sikre en reel oprettelse af bevaringsområder (f.eks. vandrammedirektivet) - at intensivere forskning og overvågning og forbedre uddannelse.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 38 ff., 43, 114, 191,192, 289 og 291 i TEUF
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Manuela RIPA - manuela.ripa@oedp.de
 • Stedfortræder: Clara BORASIO - clara.borasio@libero.it
 • Øvrige medlemmer: Marie POCHON, Nuno Miguel FORNER PEREIRA, Matthias PLUEGGE, Maria-Leonore CHRISTENSEN, Mihai Andrei STOICA
Websted: wesavebees.eu
Bilag: Andre tilgængelige sprog: DE EN
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Initiativets forløb

 1. Registreret
  27/05/2019
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret