Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Rädda bina! Skydd av biologisk mångfald och bättre livsmiljöer för insekter i Europa
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 27/05/2020
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000010
Registreringsdatum: 27/05/2019
Översättningen publicerad den: 25/06/2019
Skriv på
Registreringsspråk: DE / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Vi behöver insekter för våra ekosystem och för att säkra vår livsmedelsförsörjning. Kommissionen måste anta lagstiftning för att bevara och förbättra livsmiljöerna för insekter som indikatorer på en oskadad miljö.
Viktigaste mål: För att märkbart förbättra våra naturliga livsförutsättningar efterlyser vi obligatoriska mål: – Göra insatser för biologisk mångfald till ett övergripande mål för den gemensamma jordbrukspolitiken. – Kraftigt minska användningen av bekämpningsmedel, förbjuda skadliga bekämpningsmedel utan undantag och reformera kriterierna för stödberättigande. – Främja den strukturella mångfalden i jordbrukslandskapen. – Effektivt minska halten näringsämnen (t.ex. Natura 2000). – Effektivt inrätta bevarandeområden (t.ex. vattendirektivet). – Intensifiera forskning och övervakning och förbättra utbildningen.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artiklarna 38 ff., 43, 114, 191, 192, 289 samt 291 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Manuela RIPA - manuela.ripa@oedp.de
 • Ersättare: Clara BORASIO - clara.borasio@libero.it
 • Övriga medlemmar: Marie POCHON, Nuno Miguel FORNER PEREIRA, Matthias PLUEGGE, Maria-Leonore CHRISTENSEN, Mihai Andrei STOICA
Webbplats: wesavebees.eu
Bilaga: Andra språk: DE EN
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  27/05/2019
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat