Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

 • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Rešimo čebele! Zaščita biotske raznovrstnosti in izboljšanje habitatov za žuželke v Evropi
Status: Zbiranje podpisov
Rok: 27/05/2020
Evidenčna številka Komisije: ECI(2019)000010
Datum prijave: 27/05/2019
Datum objave prevoda: 25/06/2019
Podpiram
Jezik prijave: DE / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Sklep Komisije o prijavi predlagane državljanske pobude: SKLEP KOMISIJE
Predmet: Žuželke so potrebne za naše ekosisteme in za zagotovitev prehranske varnosti. Komisija mora sprejeti zakonodajo za ohranitev in izboljšanje habitatov za žuželke kot pokazatelje nepoškodovanega okolja.
Glavni cilji: Da bi opazno izboljšali naravno osnovo za življenje, pozivamo k naslednjim obveznim ciljem: – spodbujanje biotske raznovrstnosti kot krovnega cilja skupne kmetijske politike; – drastično zmanjšanje uporabe pesticidov, prepoved škodljivih pesticidov brez izjem in reforma meril za upravičenost; – spodbujanje strukturne raznolikosti v kmetijskih pokrajinah; – učinkovito zmanjšanje vsebnosti hranil (npr. Natura 2000); – učinkovito določanje ohranitvenih območij (npr. okvirna direktiva o vodah); – okrepitev raziskav in spremljanja ter izboljšanje izobraževanja.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: Člen 38 in naslednji PDEU, člen 43 PDEU, člen 114 PDEU, člen 191 PDEU, člen 192 PDEU, člen 289 PDEU, člen 291
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
 • Predstavnik: Manuela RIPA - manuela.ripa@oedp.de
 • Namestnik: Clara BORASIO - clara.borasio@libero.it
 • Drugi člani: Marie POCHON, Nuno Miguel FORNER PEREIRA, Matthias PLUEGGE, Maria-Leonore CHRISTENSEN, Mihai Andrei STOICA
Spletna stran: wesavebees.eu
Priloga: Drugi jeziki pobude: DE EN
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore:

Potek pobude

 1. Prijava potrjena
  27/05/2019
 2. Zbiranje podpisov
 3. Konec zbiranja
 4. Oddana
 5. Odgovor na pobudo