Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Insalvaw in-naħal! Il-ħarsien tal-bijodiversità u t-titjib tal-ħabitats għall-insetti fl-Ewropa
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 27/05/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000010
Data tar-reġistrazzjoni: 27/05/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 25/06/2019
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: DE / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: L-insetti neħtiġuhom għall-ekosistemi tagħna u biex niżguraw is-sigurtà alimentari. Jeħtieġ li l-Kummissjoni tadotta leġiżlazzjoni li tħares u ttejjeb il-ħabitats għall-insetti bħala indikaturi ta’ ambjent b’saħħtu.
Għanijiet ewlenin: Biex intejbu l-bażi naturali għall-ħajja b’mod evidenti nappellaw għal miri obbligatorji: — biex il-promozzjoni tal-bijodiversità ssir għan ġenerali tal-PAK; — biex jinqata’ l-użu tal-pestiċidi, jiġu pprojbiti l-pestiċidi dannużi mingħajr eċċezzjoni u ssir riforma tal-kriterji tal-eliġibbiltà; — biex tiġi promossa d-diversità strutturali fil-pajsaġġi agrikoli; — biex in-nutrijenti jitnaqqsu b’mod effettiv (pereżempju n-netwerk Natura 2000); — biex jinħolqu żoni ta’ konservazzjoni b’mod effettiv (pereżempju d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma); — biex jiġu intensifikati r-riċerka u l-monitoraġġ u tissaħħaħ l-edukazzjoni.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: L-Artikolu 38 tat-TFUE u l-Artikoli ta’ warajh tal-istess Trattat, u l-Artikoli 43, 114, 191, 192, 289 u 291 tat-TFUE.
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Manuela RIPA - manuela.ripa@oedp.de
 • Sostitut: Clara BORASIO - clara.borasio@libero.it
 • Membri oħrajn: Marie POCHON, Nuno Miguel FORNER PEREIRA, Matthias PLUEGGE, Maria-Leonore CHRISTENSEN, Mihai Andrei STOICA
Websajt: wesavebees.eu
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: DE EN
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  27/05/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba