Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

 • RSS
Atsakomybės apribojimas. Už šio puslapio turinį atsakingi tik iniciatyvų organizatoriai. Tekstuose išreikšta tik autorių, bet jokiu būdu ne Europos Komisijos nuomonė. Komisija už pateiktos informacijos naudojimą neatsako.
Pavadinimas: Gelbėkime bites! Biologinės įvairovės apsauga ir vabzdžių buveinių gerinimas Europoje
Dabartinis statusas: Renkami pritarimo pareiškimai
Terminas: 27/05/2020
Komisijos registracijos numeris: ECI(2019)000010
Registracijos data: 27/05/2019
Šio vertimo paskelbimo data: 26/06/2019
Pritarti
Registracijos kalba: DE / Kitos kalbos: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijos sprendimas dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos: KOMISIJOS SPRENDIMAS
Dalykas: Vabzdžių reikia mūsų ekosistemoms ir siekiant užtikrinti apsirūpinimą maistu. Komisija turi priimti teisės aktus, kad būtų saugomos ir gerinamos vabzdžių, kurie yra nepažeistos aplinkos rodiklis, buveinės.
Pagrindiniai tikslai: Kad akivaizdžiai pagerėtų natūralios gyvenimo sąlygos, raginame nustatyti privalomus tikslus: - nustatyti, kad biologinės įvairovės skatinimas yra bendras BŽŪP tikslas; - siekiant iš esmės sumažinti pesticidų naudojimą, uždrausti visus be išimčių kenksmingus pesticidus ir peržiūrėti tinkamumo kriterijus; - skatinti struktūrinę žemės ūkio kraštovaizdžio įvairovę; - veiksmingai mažinti maistinių medžiagų kiekį (pvz., „Natura 2000“); - veiksmingai kurti saugomas teritorijas (pvz., VPD); - intensyvinti mokslinius tyrimus ir stebėseną ir gerinti švietimą.
Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis siūlomai iniciatyvai: SESV 38 ir paskesni straipsniai, SESV 43 str., SESV 114 str., SESV 191 str., SESV 192 str., SESV 289 str. ir 291 str.
Organizatoriai/Piliečių komiteto nariai:
 • Atstovas: Manuela RIPA - manuela.ripa@oedp.de
 • Pavaduotojas: Clara BORASIO - clara.borasio@libero.it
 • Kiti nariai: Marie POCHON, Nuno Miguel FORNER PEREIRA, Matthias PLUEGGE, Maria-Leonore CHRISTENSEN, Mihai Andrei STOICA
Interneto svetainė: wesavebees.eu
Priedas: Kitos kalbos: DE EN
Teisės akto projektas:
Paramos ir finansavimo šaltiniai:

Iniciatyvos etapai

 1. Įregistruota
  27/05/2019
 2. Renkami pritarimo pareiškimai
 3. Pritarimo pareiškimų rinkimas baigtas
 4. Pateikta
 5. Atsakyta