Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Spasite pčele! Zaštita bioraznolikosti i poboljšanje staništa kukaca u Europi
Aktualni status: Prikupljanje u tijeku
Rok: 27/05/2020
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2019)000010
Datum registriranja: 27/05/2019
Datum objave prijevoda 26/06/2019
Podupirem
Jezik registriranja: DE / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odluka Komisije o registraciji predložene građanske inicijative: ODLUKA KOMISIJE
Predmet: Kukci su neophodni za naše ekosustave i sigurnost opskrbe hranom. Kako bi se održala i poboljšala staništa kukaca kao pokazatelji očuvanog okoliša, Komisija mora donijeti propise.
Glavni ciljevi: Kako bi se osjetno poboljšala prirodna osnova za život, pozivamo na uvođenje obveznih ciljeva: – da bi promicanje bioraznolikosti postalo opći cilj ZPP-a; – da bi se upotreba pesticida drastično smanjila, opasni pesticidi potpuno zabranili, a kriteriji prihvatljivosti reformirali; – da bi se poticala strukturna raznolikost poljoprivrednih krajobraza; – da bi se učinkovito smanjile količine hranjivih tvari koje dospijevaju u vodu (npr. Natura 2000); – da bi se učinkovito utvrdila zaštićena područja (npr. Okvirna direktiva o vodama); – da bi se intenziviralo istraživanje i praćenje te poboljšalo obrazovanje.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Članak 38. i daljnji članci UFEU-a, članak 43. UFEU-a, članak 114. UFEU-a, članak 191. UFEU-a, članak 192. UFEU-a, članak 289. UFEU-a, članak 291.
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: Manuela RIPA - manuela.ripa@oedp.de
 • Zamjenik: Clara BORASIO - clara.borasio@libero.it
 • Ostali članovi: Marie POCHON, Nuno Miguel FORNER PEREIRA, Matthias PLUEGGE, Maria-Leonore CHRISTENSEN, Mihai Andrei STOICA
Internetska stranica: wesavebees.eu
Prilog: Drugi dostupni jezici: DE EN
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  27/05/2019
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
 4. Podnesena
 5. Komisija je odgovorila