Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Sábhálaimis na beacha! An bhithéagsúlacht a chosaint agus gnáthóga a fheabhsú i gcomhair feithidí san Eoraip
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 27/05/2020
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2019)000010
Dáta clárúcháin: 27/05/2019
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 26/06/2019
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: DE / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Tá feithidí de dhíth orainn le haghaidh na n-éiceachóras agus leis an tslándáil bia a chinntiú. Ní mór don Choimisiún reachtaíocht a ghlacadh chun gnáthóga feithidí a chothabháil agus a fheabhsú mar gur léiriú iad go bhfuil an comhshaol slán.
Príomhchuspóirí: Chun feabhas follasach a chur ar bhunús nádúrtha na beatha, iarrtar spriocanna ceangailteacha: - chun cur chun cinn na bithéagsúlachta a leagan síos mar cheann de spriocanna forliomlána CBT; - chun úsáid lotnaidicídí a laghdú go suntasach, lotnaidicídí guaiseacha a chosc gan eisceacht agus na critéir incháilitheachta a athchóiriú; - chun éagsúlacht struchtúrach an tírdhreacha talmhaíochta a chur chun cinn; - chun cothaithigh a laghdú go héifeachtach (e.g. Natura 2000); - chun limistéir chaomhantais a bhunú go héifeachtach (e.g. CTU); - chun an taighde agus faireachán a threisiú agus chun an t-oideachas a fheabhsú.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Art. 38 et seq. CFAE, Art. 43 CFAE, Art. 114 CFAE, Art. 191 CFAE, Art. 192 CFAE, Art. 289 CFAE, Art. 291 CFAE
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Manuela RIPA - manuela.ripa@oedp.de
 • Ionadaí malartach: Clara BORASIO - clara.borasio@libero.it
 • Baill eile: Marie POCHON, Nuno Miguel FORNER PEREIRA, Matthias PLUEGGE, Maria-Leonore CHRISTENSEN, Mihai Andrei STOICA
Suíomh gréasáin: wesavebees.eu
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: DE EN
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  27/05/2019
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha