Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Päästke mesilased! Elurikkuse kaitse ja putukate elupaikade olukorra parandamine Euroopas
Praegune staatus: Kogumine kestab
Tähtaeg: 27/05/2020
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2019)000010
Registreerimise kuupäev: 27/05/2019
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 26/06/2019
Toeta
Registreerimiskeel: DE / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: KOMISJONI OTSUS
Sisu: Me vajame putukaid oma ökosüsteemi toimimiseks ja toiduga kindlustatuse tagamiseks. Komisjon peab vastu võtma õigusaktid, mille abil säilitatakse ja parandatakse putukate elupaikaide olukorda. Elupaikade olukord näitab keskkonnale tekkinud kahju taset.
Peamised eesmärgid: Elu loomuliku aluse märgatavaks parandamiseks kutsume üles püstitama kohustuslikud eesmärgid: – muuta elurikkuse edendamine ühise põllumajanduspoliitika üldiseks eesmärgiks; – vähendada oluliselt pestitsiidide kasutamist, keelustada ilma eranditeta kahjulikud pestitsiidid ja reformida kõlblikkuskriteeriume; – edendada struktuurilist mitmekesisust põllumajandusmaastikel; – vähendada tõhusalt toitainete kasutamist (nt Natura 2000); – luua tõhusalt kaitsealasid (nt veepoliitika raamdirektiiv); – tõhustada teadusuuringuid ja järelevalvet ning tõsta teadlikkust.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: ELi toimimise lepingu artikkel 38 ja järgmised ning artiklid 43, 114, 191, 192, 289 ja 291
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: Manuela RIPA - manuela.ripa@oedp.de
 • Asendaja: Clara BORASIO - clara.borasio@libero.it
 • Teised liikmed: Marie POCHON, Nuno Miguel FORNER PEREIRA, Matthias PLUEGGE, Maria-Leonore CHRISTENSEN, Mihai Andrei STOICA
Veebisait: wesavebees.eu
Lisa: Muud keeled: DE EN
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  27/05/2019
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
 4. Esitatud
 5. Vastatud