Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Да спасим пчелите! Опазване на биологичното разнообразие и подобряване на местообитанията за насекомите в Европа
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 27/05/2020
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2019)000010
Дата на регистрация: 27/05/2019
Дата на публикуване на този превод: 04/06/2019
Подкрепа
Език на регистрацията: DE / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Нуждаем се от насекоми за нашите екосистеми и за да гарантираме продоволствената сигурност. Комисията трябва да приеме законодателство за поддържане и подобряване на местообитанията за насекомите като показатели за непокътната околна среда.
Основни цели: За да се подобри осезаемо естествената основа за живот, призоваваме за задължителни цели: – насърчаването на биологичното разнообразие да се направи обща цел на ОСП; – да се намали драстично употребата на пестициди, да се забранят без изключение вредните пестициди и да се преразгледат критериите за допустимост; – да се насърчава структурното разнообразие в селскостопанските ландшафти; – да се намали ефективно количеството на хранителните вещества (напр. „Натура 2000“); – да се създадат ефективно защитени зони (например Рамковата директива за водите); – да се засилят научните изследвания и мониторингът и да се подобри образованието.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: чл. 38 и сл. от ДФЕС, чл. 43 от ДФЕС, чл. 114 от ДФЕС, чл. 191 от ДФЕС, чл. 192 от ДФЕС, чл. 289 от ДФЕС, чл. 291
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Manuela RIPA - manuela.ripa@oedp.de
 • Заместник: Clara BORASIO - clara.borasio@libero.it
 • Други членове: Marie POCHON, Nuno Miguel FORNER PEREIRA, Matthias PLUEGGE, Maria-Leonore CHRISTENSEN, Mihai Andrei STOICA
Уебсайт: wesavebees.eu
Приложение: Други достъпни езици: DE EN
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  27/05/2019
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор