Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Koniec zwolnienia od podatku za paliwo lotnicze w Europie
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 10/05/2020
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2019)000009
Data rejestracji: 10/05/2019
Data publikacji tego tłumaczenia: 03/06/2019
Poprzyj
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Wzywamy Komisję Europejską do zaproponowania państwom członkowskim wprowadzenia podatku od paliwa lotniczego (nafty). Sektor lotnictwa korzysta z ulg podatkowych, mimo że jest jednym z najszybciej rozwijających się źródeł emisji gazów cieplarnianych.
Główne cele: Chociaż bardziej ekologiczne alternatywy dla lotnictwa podlegają wysokim podatkom, przemysł lotniczy korzysta z wielu niesprawiedliwych zwolnień podatkowych. Paliwo lotnicze nadal jest w Europie nieopodatkowane, a kraje UE nie nakładają podatku VAT na bilety lotnicze. To sprawia, że lotnictwo staje się coraz atrakcyjniejszym środkiem transportu, choć powoduje najwięcej emisji. Opodatkowanie paliwa lotniczego umożliwiłoby UE radykalne zwiększenie nakładów na bardziej ekologiczne formy transportu, ponieważ transport jest najszybciej rozwijającym się sektorem emisji gazów cieplarnianych.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Artykuły 113 i 91 TFUE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE - timothee.galvaire@gmail.com
 • Zastępca: Anastasios PAPACHRISTOU - tassoscpap@gmail.com
 • Inni członkowie: Anaïs Marie BISMUTH, Nikolaos THEODOSIADIS, Gauthier Corentin Joachim QUINONEZ, Silvia LA TONA, Sandro Angelo ESPOSITO
Załącznik: Inne dostępne języki: EN
Projekt aktu prawnego: Inne dostępne języki: EN
Źródła wsparcia i finansowania:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  10/05/2019
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono