Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Aviācijas degvielas nodokļa atbrīvojuma izbeigšana Eiropā
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 10/05/2020
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000009
Reģistrācijas datums: 10/05/2019
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 03/06/2019
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Mēs aicinām Eiropas Komisiju ierosināt dalībvalstīm ieviest nodokli aviācijas degvielai (petrolejai). Aviācijas nozarei ir nodokļu priekšrocības, neraugoties uz to, ka tā ir viens no visstraujāk augošajiem siltumnīcefekta gāzu emisijas avotiem.
Galvenie mērķi: Aviācijas nozare gūst labumu no daudziem netaisnīgiem nodokļu atbrīvojumiem, kamēr videi nekaitīgākas alternatīvas ir apliktas ar augstiem nodokļiem. Aviācijas degviela Eiropā netiek aplikta ar nodokli, un dalībvalstis nepiemēro PVN aviobiļetēm, padarot aviāciju par aizvien pievilcīgāku transporta veidu, lai gan tas ir visoglekļietilpīgākais. Transports ir visstraujāk augošā siltumnīcefekta gāzu emisiju nozare. Nodokļa uzlikšana petrolejai ļautu ES krasi palielināt finansējumu videi nekaitīgākai mobilitātei.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD 113. un 91. pants.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE - timothee.galvaire@gmail.com
 • Vietnieks: Anastasios PAPACHRISTOU - tassoscpap@gmail.com
 • Citi locekļi: Anaïs Marie BISMUTH, Nikolaos THEODOSIADIS, Gauthier Corentin Joachim QUINONEZ, Silvia LA TONA, Sandro Angelo ESPOSITO
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN
Tiesību akta projekts: Citas pieejamās valodas: EN
Atbalsta un finansējuma avoti:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  10/05/2019
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts