Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Afskaf afgiftsfritagelsen for flybrændstof i Europa
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 10/05/2020
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2019)000009
Registreringsdato: 10/05/2019
Oversættelse offentliggjort den: 03/06/2019
Støt
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Vi opfordrer Kommissionen til at foreslå medlemsstaterne at indføre en afgift på flybrændstof (petroleum). Luftfartssektoren nyder godt af skattefordele, på trods af at den er en af de hurtigst voksende kilder til udledning af drivhusgasser.
Vigtigste målsætninger: Luftfartsindustrien nyder godt af mange uretfærdige skattefritagelser, mens grønnere alternativer til luftfart er underlagt høje afgifter. Flybrændstof beskattes fortsat ikke i Europa, og medlemsstaterne opkræver ikke moms af flybilletter, hvilket gør luftfarten til en mere og mere attraktiv transportform, selv om den er den mest CO2-intensive. Beskatning af petroleum vil gøre det muligt for EU at øge finansieringen af grønnere mobilitet kraftigt, idet transportsektoren er den hurtigst voksende kilde til drivhusgasemissioner.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 113 og 91 i TEUF
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE - timothee.galvaire@gmail.com
 • Stedfortræder: Anastasios PAPACHRISTOU - tassoscpap@gmail.com
 • Øvrige medlemmer: Anaïs Marie BISMUTH, Nikolaos THEODOSIADIS, Gauthier Corentin Joachim QUINONEZ, Silvia LA TONA, Sandro Angelo ESPOSITO
Bilag: Andre tilgængelige sprog: EN
Udkast til retsakt: Andre tilgængelige sprog: EN
Støtte- og finansieringskilder:

Initiativets forløb

 1. Registreret
  10/05/2019
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret