Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Ta bort undantaget för skatt på flygbränsle i Europa
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 10/05/2020
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000009
Registreringsdatum: 10/05/2019
Översättningen publicerad den: 03/06/2019
Skriv på
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Vi uppmanar EU-kommissionen att föreslå att medlemsländerna inför en skatt på flygbränsle (fotogen). Luftfartssektorn har skatteförmåner trots att den är en av de snabbast växande källorna till växthusgasutsläpp.
Viktigaste mål: Luftfartsnäringen gynnas av många orättvisa skattebefrielser, samtidigt som miljövänligare alternativ till luftfarten omfattas av höga skatter. Flygbränsle är fortfarande obeskattat i Europa och medlemsländerna tar heller inte ut någon moms på flygbiljetter, vilket gör luftfarten till ett mer och mer attraktivt resealternativ, samtidigt som det är det mest koldioxidintensiva transportslaget. Genom att beskatta flygfotogen skulle EU kraftigt kunna öka sin finansiering av miljövänligare transportslag, med tanke på att transportbranschen är den snabbast växande sektorn för utsläpp av växthusgaser.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artiklarna 113 och 91 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE - timothee.galvaire@gmail.com
 • Ersättare: Anastasios PAPACHRISTOU - tassoscpap@gmail.com
 • Övriga medlemmar: Anaïs Marie BISMUTH, Nikolaos THEODOSIADIS, Gauthier Corentin Joachim QUINONEZ, Silvia LA TONA, Sandro Angelo ESPOSITO
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt: Andra språk: EN
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  10/05/2019
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat