Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

 • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Odprava oprostitve davka na letalsko gorivo v Evropi
Status: Zbiranje podpisov
Rok: 10/05/2020
Evidenčna številka Komisije: ECI(2019)000009
Datum prijave: 10/05/2019
Datum objave prevoda: 03/06/2019
Podpiram
Jezik prijave: EN / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Sklep Komisije o prijavi predlagane državljanske pobude: SKLEP KOMISIJE
Predmet: Evropsko komisijo pozivamo, naj državam članicam predlaga uvedbo davka na letalsko gorivo (kerozin). Letalski sektor uživa davčne ugodnosti, čeprav je eden od najhitreje rastočih virov emisij toplogrednih plinov.
Glavni cilji: Medtem ko so okolju prijaznejše alternative letalstvu visoko obdavčene, je letalska industrija deležna številnih nepravičnih davčnih oprostitev. Letalsko gorivo je v Evropi še vedno neobdavčeno in letalske vozovnice so v državah članicah oproščene plačila DDV, zaradi česar je letalski promet vse bolj privlačna vrsta prevoza, čeprav je ogljično najbolj intenzivna. Obdavčenje kerozina bi EU omogočilo, da skokovito poveča svoje financiranje za okolju prijaznejšo mobilnost, saj emisije toplogrednih plinov najhitreje naraščajo prav v prometu.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: Člena 113 in 91 PDEU
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
 • Predstavnik: Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE - timothee.galvaire@gmail.com
 • Namestnik: Anastasios PAPACHRISTOU - tassoscpap@gmail.com
 • Drugi člani: Anaïs Marie BISMUTH, Nikolaos THEODOSIADIS, Gauthier Corentin Joachim QUINONEZ, Silvia LA TONA, Sandro Angelo ESPOSITO
Priloga: Drugi jeziki pobude: EN
Osnutek pravnega akta: Drugi jeziki pobude: EN
Viri financiranja in podpore:

Potek pobude

 1. Prijava potrjena
  10/05/2019
 2. Zbiranje podpisov
 3. Konec zbiranja
 4. Oddana
 5. Odgovor na pobudo