Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Ukončenie oslobodenia od dane z leteckého paliva v Európe
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 10/05/2020
Komisné registračné číslo: ECI(2019)000009
Dátum registrácie: 10/05/2019
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 03/06/2019
Podporiť
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Vyzývame Európsku komisiu, aby členským štátom navrhla zaviesť daň z leteckého paliva (kerozínu). Odvetvie leteckej dopravy požíva daňové výhody napriek tomu, že je jedným z najrýchlejšie rastúcich zdrojov emisií skleníkových plynov.
Hlavné ciele: Zatiaľ čo ekologickejšie alternatívy leteckej dopravy podliehajú vysokým daniam, letecký priemysel ťaží z mnohých nespravodlivých oslobodení od daní. Letecké palivo zostáva v Európe naďalej nezdanené a členské štáty neukladajú DPH ani na letenky, čím sa z letectva stáva čoraz atraktívnejší spôsob dopravy, aj keď produkuje najviac skleníkových plynov. Zdanenie kerozínu by EÚ umožnilo výrazne zvýšiť financovanie ekologickejšej mobility, keďže doprava je odvetvím, v ktorom najrýchlejšie rastú emisie skleníkových plynov.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Články 113 a 91 ZFEÚ
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE - timothee.galvaire@gmail.com
 • Náhradník: Anastasios PAPACHRISTOU - tassoscpap@gmail.com
 • Ďalší členovia: Anaïs Marie BISMUTH, Nikolaos THEODOSIADIS, Gauthier Corentin Joachim QUINONEZ, Silvia LA TONA, Sandro Angelo ESPOSITO
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Návrh právneho aktu: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  10/05/2019
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie