Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Tneħħija tal-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-fuel tal-avjazzjoni fl-Ewropa
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 10/05/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000009
Data tar-reġistrazzjoni: 10/05/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 03/06/2019
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi lill-Istati Membri l-introduzzjoni ta’ taxxa fuq il-fuel tal-avjazzjoni (pitrolju). Is-settur tal-avjazzjoni jgawdi minn vantaġġi fiskali minkejja li hu wieħed mis-sorsi ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra li qed jiżdied l-aktar malajr.
Għanijiet ewlenin: Filwaqt li alternattivi aktar ekoloġiċi għall-avjazzjoni huma soġġetti għal taxxi għoljin, l-industrija tal-avjazzjoni tibbenefika minn ħafna eżenzjonijiet inġusti mit-taxxa. Il-fuel tal-avjazzjoni għadu mhux intaxxat fl-Ewropa u l-Istati Membri ma jimponux VAT fuq biljetti tal-ajru, u dan jagħmel l-avjazzjoni modalità tat-trasport aktar u aktar attraenti filwaqt li hi l-aktar mod ta’ użu intensiv tal-karbonju. It-taxxa fuq il-pitrolju tippermetti lill-UE żżid drastikament il-finanzjament tagħha għall-mobbiltà aktar ekoloġika peress li t-trasport hu s-settur li għandu l-aktar rata mgħaġġla ta’ żieda ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Artikoli 113 u 91 tat-TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE - timothee.galvaire@gmail.com
 • Sostitut: Anastasios PAPACHRISTOU - tassoscpap@gmail.com
 • Membri oħrajn: Anaïs Marie BISMUTH, Nikolaos THEODOSIADIS, Gauthier Corentin Joachim QUINONEZ, Silvia LA TONA, Sandro Angelo ESPOSITO
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: EN
Abbozz tal-att legali: Lingwi oħrajn disponibbli: EN
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  10/05/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba