Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Deireadh a chur leis an díolúine ó cháin ar bhreosla eitlíochta san Eoraip
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 10/05/2020
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2019)000009
Dáta clárúcháin: 10/05/2019
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 03/06/2019
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach a mholadh do na Ballstáit cáin ar bhreosla eitlíochta (ceirisín) a thabhairt isteach. Tá buntáistí cánach ar fáil ag an earnáil eitlíochta in ainneoin í a bheith ar cheann de na foinsí astaíochtaí gás ceaptha teasa is mó fás.
Príomhchuspóirí: Cé go bhfuil cánacha arda á ngearradh ar roghanna malartacha níos glaise ar an eitlíocht, tá an tionscal eitlíochta in ann tairbhe a bhaint as go leor díolúintí éagóracha ó cháin. Níl aon cháin á gearradh ar bhreosla eitlíochta go fóill san Eoraip agus ní ghearrann na Ballstáit CBL ar thicéid eitleáin, rud a fhágann go bhfuil an eitlíocht ag éirí níos mealltaí i gcónaí mar mhodh iompair, cé gurb í an an bealach a bhfuil an lorg carbóin is mó aige. Dá ngearrfaí cáin ar cheirisín bheadh an tAontas in ann an maoiniú do shoghluaisteacht níos glaise a mhéadú go mór toisc gurb í an earnáil iompair an earnáil is mó fás ó thaobh astaíochtaí gás ceaptha teasa de.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Airteagal 113 agus Airteagal 91 CFAE
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE - timothee.galvaire@gmail.com
 • Ionadaí malartach: Anastasios PAPACHRISTOU - tassoscpap@gmail.com
 • Baill eile: Anaïs Marie BISMUTH, Nikolaos THEODOSIADIS, Gauthier Corentin Joachim QUINONEZ, Silvia LA TONA, Sandro Angelo ESPOSITO
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: EN
Dréachtghníomh dlí: Teangacha eile atá ar fáil: EN
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  10/05/2019
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha