Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Прекратяване на освобождаването от данъчно облагане на авиационното гориво в Европа
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 10/05/2020
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2019)000009
Дата на регистрация: 10/05/2019
Дата на публикуване на този превод: 03/06/2019
Подкрепа
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Призоваваме Европейската комисия да предложи на държавите членки въвеждането на данък върху авиационното гориво (керосин). Секторът на въздухоплаването се ползва с данъчни предимства, въпреки че е сред най-бързо развиващите се източници на емисии на парникови газове.
Основни цели: Докато по-екологосъобразни алтернативи на въздухоплаването се облагат с високи данъци, въздухоплавателният сектор се ползва от множество неоснователни освобождавания от данъчно облагане. Авиационното гориво продължава да не се облага с данъци в Европа, а държавите членки не начисляват ДДС върху самолетните билети, което прави въздухоплаването все по-привлекателно средство за транспорт, въпреки че то отделя най-високите въглеродни емисии. Данъчното облагане на керосина ще даде възможност на ЕС да увеличи съществено финансирането си за по-екологосъобразна мобилност, тъй като транспортът е най-бързо развиващият се сектор с емисии на парникови газове.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Членове 113 и 91 от ДФЕС
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE - timothee.galvaire@gmail.com
 • Заместник: Anastasios PAPACHRISTOU - tassoscpap@gmail.com
 • Други членове: Anaïs Marie BISMUTH, Nikolaos THEODOSIADIS, Gauthier Corentin Joachim QUINONEZ, Silvia LA TONA, Sandro Angelo ESPOSITO
Приложение: Други достъпни езици: EN
Проект на правен акт: Други достъпни езици: EN
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  10/05/2019
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор