Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: PRO-NUTRISCORE
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 08/05/2020
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000008
Registreringsdatum: 08/05/2019
Översättningen publicerad den: 15/05/2019
Skriv på
Registreringsspråk: FR / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Evropsko komisijo pozivamo, naj uvede poenostavljeno označevanje na živilih (Nutriscore), da bodo potrošnikom zagotovljene kakovostne informacije o hranilni vrednosti in da se zavaruje njihovo zdravje.
Viktigaste mål: 1. Uvesti lažje berljive in bolj razumljive oznake hranilne vrednosti, da bodo lahko potrošniki že na prvi pogled razbrali hranilno vrednost posameznega živila glede na druga razpoložljiva živila. 2. Ukrepati v zvezi z vprašanji javnega zdravja s spodbujanjem proizvajalcev, da izboljšajo sestavo svojih proizvodov. 3. Uskladiti informacije o hranilni vrednosti na evropski ravni z uvedbo enotnega uradnega sistema označevanja, ki bi zamenjal množico obstoječih logotipov, ki pri evropskih potrošnikih povzročajo zbeganost.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Člen 169 PDEU
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Cédric MUSSO - cmusso@quechoisir.org
 • Ersättare: Ivo MECHELS - IMechels@test-aankoop.be
 • Övriga medlemmar: Esther RODRIGUEZ UCEDA, Kamil PLUSKWA-DĄBROWSKI, Eleni ALEVRITOU, Klaus MÜLLER, Olof KING
Webbplats: Andra språk:
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  08/05/2019
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat