Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: PRO-NUTRISCORE
Current status: Collection ongoing
Deadline: 08/05/2020
Commission registration number: ECI(2019)000008
Date of registration: 08/05/2019
Date of publication of this translation: 15/05/2019
Support
Registration language: FR / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Evropsko komisijo pozivamo, naj uvede poenostavljeno označevanje na živilih (Nutriscore), da bodo potrošnikom zagotovljene kakovostne informacije o hranilni vrednosti in da se zavaruje njihovo zdravje.
Main objectives: 1. Uvesti lažje berljive in bolj razumljive oznake hranilne vrednosti, da bodo lahko potrošniki že na prvi pogled razbrali hranilno vrednost posameznega živila glede na druga razpoložljiva živila. 2. Ukrepati v zvezi z vprašanji javnega zdravja s spodbujanjem proizvajalcev, da izboljšajo sestavo svojih proizvodov. 3. Uskladiti informacije o hranilni vrednosti na evropski ravni z uvedbo enotnega uradnega sistema označevanja, ki bi zamenjal množico obstoječih logotipov, ki pri evropskih potrošnikih povzročajo zbeganost.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Člen 169 PDEU
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Cédric MUSSO - cmusso@quechoisir.org
 • Substitute: Ivo MECHELS - IMechels@test-aankoop.be
 • Other members: Esther RODRIGUEZ UCEDA, Kamil PLUSKWA-DĄBROWSKI, Eleni ALEVRITOU, Klaus MÜLLER, Olof KING
Website: Other languages available:
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  08/05/2019
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered