Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: „PRO-NUTRISCORE“
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 08/05/2020
Komisné registračné číslo: ECI(2019)000008
Dátum registrácie: 08/05/2019
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 15/05/2019
Podporiť
Jazyk registrácie: FR / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Žiadame Európsku komisiu, aby zaviedla zjednodušené označovanie „Nutriscore“ na potravinových výrobkoch s cieľom zabezpečiť európskym spotrebiteľom prístup ku kvalitným údajom o výživových hodnotách a ochranu ich zdravia.
Hlavné ciele: 1 Zlepšiť čitateľnosť a zrozumiteľnosť označovania výživovej hodnoty: aby bola výživová hodnota potraviny i v rámci širokej škály ponuky potravín na prvý pohľad zrejmá; 2 Prijať opatrenia v oblasti verejného zdravia a vyzvať výrobcov, aby zlepšili zloženie svojich výrobkov; 3 Harmonizovať výživové údaje na európskej úrovni zavedením jednotného oficiálneho systému označovania, a tým ukončiť nejasnosti, ktoré európskym spotrebiteľom spôsobuje veľké množstvo existujúcich log.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 169 ZFEÚ
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Cédric MUSSO - cmusso@quechoisir.org
 • Náhradník: Ivo MECHELS - IMechels@test-aankoop.be
 • Ďalší členovia: Esther RODRIGUEZ UCEDA, Kamil PLUSKWA-DĄBROWSKI, Eleni ALEVRITOU, Klaus MÜLLER, Olof KING
Webová lokalita: Ďalšie dostupné jazyky:
Príloha:
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  08/05/2019
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie