Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: PRO-NUTRISCORE
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 08/05/2020
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2019)000008
Data rejestracji: 08/05/2019
Data publikacji tego tłumaczenia: 15/05/2019
Poprzyj
Język rejestracji: FR / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Zwracamy się do Komisji Europejskiej o wprowadzenie uproszczonego oznakowania „Nutriscore” w odniesieniu do produktów spożywczych, aby zagwarantować, że konsumenci będą otrzymywali wysokiej jakości informacje o wartości odżywczej, oraz aby chronić ich zdrowie.
Główne cele: 1. Sprawić, że odczytywanie i zrozumienie etykietowania dotyczącego wartości odżywczej będzie łatwiejsze, dzięki czemu na pierwszy rzut oka będzie można ocenić wartość odżywczą produktów w obliczu różnorodnego asortymentu produktów spożywczych. 2. Podjąć działania w kwestii zdrowia publicznego, zachęcając przedsiębiorstwa do poprawy składu swoich produktów. 3. Zharmonizować informacje o wartości odżywczej na szczeblu europejskim przez wprowadzenie jednego oficjalnego systemu etykietowania, co pozwoli uniknąć nieporozumień, na jakie narażeni są konsumenci europejscy ze względu na dużą liczbę stosowanych logotypów.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Artykuł 169 TFUE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Cédric MUSSO - cmusso@quechoisir.org
 • Zastępca: Ivo MECHELS - IMechels@test-aankoop.be
 • Inni członkowie: Esther RODRIGUEZ UCEDA, Kamil PLUSKWA-DĄBROWSKI, Eleni ALEVRITOU, Klaus MÜLLER, Olof KING
Strona internetowa: Inne dostępne języki:
Załącznik:
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  08/05/2019
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono