Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: ‘PRO-NUTRISCORE’
Huidige stand van zaken: Verzamelen nog niet beëindigd
Einddatum: 08/05/2020
Registratienummer Commissie: ECI(2019)000008
Registratiedatum: 08/05/2019
Datum van publicatie van deze vertaling: 15/05/2019
Steun betuigen
Taal van registratie FR / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Besluit van de Commissie over de registratie van dit burgerinitiatief: BESLUIT VAN DE COMMISSIE
Onderwerp: Wij verzoeken de Europese Commissie om de vereenvoudigde "Nutriscore"-etikettering op levensmiddelen verplicht te stellen, om ervoor te zorgen dat de consumenten goede informatie over de voedingswaarde krijgen en om hun gezondheid te beschermen.
Belangrijkste doelen: 1. Voedingswaarde-etikettering leesbaarder en begrijpelijker maken, zodat de voedingswaarde van een levensmiddel in één oogopslag duidelijk is, gezien de diversiteit van het levensmiddelenaanbod 2. Actie voor de volksgezondheid ondernemen door producenten aan te moedigen de samenstelling van hun producten te verbeteren 3. Informatie over de voedingswaarde op Europees niveau harmoniseren door één officieel etiketteringssysteem verplicht te stellen, om een einde te maken aan de verwarring van de Europese consument als gevolg van de overvloed aan bestaande logo's
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Artikel 169 VWEU
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Cédric MUSSO - cmusso@quechoisir.org
 • Plaatsvervanger: Ivo MECHELS - IMechels@test-aankoop.be
 • Andere leden: Esther RODRIGUEZ UCEDA, Kamil PLUSKWA-DĄBROWSKI, Eleni ALEVRITOU, Klaus MÜLLER, Olof KING
Website: Andere talen
Bijlage:
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  08/05/2019
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
 4. Ingediend
 5. Beantwoord