Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: PRO-NUTRISCORE
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 08/05/2020
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000008
Registreringsdatum: 08/05/2019
Översättningen publicerad den: 15/05/2019
Skriv på
Registreringsspråk: FR / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Vi uppmanar Europeiska kommissionen att införa en förenklad märkning av näringsämnen på livsmedelsprodukter för att garantera att konsumenterna får näringsinformation av hög kvalitet och för att skydda deras hälsa.
Viktigaste mål: 1. Att göra näringsvärdesmärkningen lättare att läsa och förstå med tanke på den stora mångfalden av livsmedel, så att näringsvärdet i ett livsmedel kan förstås med bara ett ögonkast. 2. Att vidta åtgärder för folkhälsan genom att uppmuntra branschen att förbättra produkternas sammansättning. 3. Att harmonisera näringsvärdesinformationen på europeisk nivå genom att införa ett enda officiellt märkningssystem, så att europeiska konsumenter inte längre ska bli förvirrade av de många olika märkningar som nu finns.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artikel 169 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Cédric MUSSO - cmusso@quechoisir.org
 • Ersättare: Ivo MECHELS - IMechels@test-aankoop.be
 • Övriga medlemmar: Esther RODRIGUEZ UCEDA, Kamil PLUSKWA-DĄBROWSKI, Eleni ALEVRITOU, Klaus MÜLLER, Olof KING
Webbplats: Andra språk:
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  08/05/2019
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat