Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: ‘PRO-NUTRISCORE’
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 08/05/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000008
Data tar-reġistrazzjoni: 08/05/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 15/05/2019
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: FR / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea biex timponi t-tikkettar issimplifikat “Nutriscore” fuq il-prodotti tal-ikel, biex tiġi ggarantita l-kwalità tal-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni lill-konsumaturi Ewropej u biex tipproteġi saħħithom.
Għanijiet ewlenin: 1. Is-simplifikazzjoni tal-qari u l-komprensjoni tat-tikkettar dwar in-nutriment: inkluż il-valur nutrittiv ta’ ikel mad-daqqa t’għajn quddiem id-diversità tal-offerta tal-ikel; 2. It-teħid ta’ azzjoni dwar il-kwistjonijiet ta’ saħħa pubblika billi l-professjonisti jiġu mħeġġa jtejbu l-kompożizzjoni tal-prodotti tagħhom; 3. L-armonizzazzjoni tal-informazzjoni nutrittiva fil-livell Ewropew bl-impożizzjoni ta’ tikketta uffiċjali unika, li tippermetti li tintemm il-konfużjoni tal-konsumaturi Ewropej li jiffaċċjaw ruxmata kbira ta’ logos eżistenti.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: L-Artikolu 169 TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Cédric MUSSO - cmusso@quechoisir.org
 • Sostitut: Ivo MECHELS - IMechels@test-aankoop.be
 • Membri oħrajn: Esther RODRIGUEZ UCEDA, Kamil PLUSKWA-DĄBROWSKI, Eleni ALEVRITOU, Klaus MÜLLER, Olof KING
Websajt: Lingwi oħrajn disponibbli:
Anness:
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  08/05/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba